بؤلوم :
۱۹ تير ۱۳۹۰     یازار : hadi
گام هاي بعدي حركت ملي آذربايجان جنوبي يكي از نشانه هاي رشد و بلوغ هر حركت اجتماعي، تربيت و پرورش نيروهاي حرفه اي و متفكر و توليد فكر است. منظور از نيروهاي حرفه اي و متخصص، نيروهايي هستند كه براي آنان فعاليت در راستاي اهداف حركت مورد نظر مانند فعاليت در يك شغل خاص باشد. همانگونه كه فرد شاغل در يك سازمان، اداره ، كارخانه يا... با توجه به تخصص خود در يك قسمت مشخص و معلوم عهده دار وظيفه ي خاصي است، يك فرد فعال در يك حركت اجتماعي نيز بايد با توجه به تخصص و تجربه ي خود عهده دار مسئوليت مشخصي در آن حركت باشد. افراد فعال در يك چنين حركتي رفته رفته با توجه به گذشت زمان و كسب تجربه و دانش خواهند توانست بر كارآيي خود افزوده و بيشترين و بهترين اثر بخشي را در محيط پيرامون خود داشته باشند. در چنين شرايطي توليد فكر نيز قوت گرفته و افكار و انديشه هاي جديد و چاره ساز از جانب افراد و گروههاي مختلف ارائه شده و راهگشاي مسايل مختلف آن حركت اجتماعي خواهد بود. فاز نوين حركت ملي آذربايجان جنوبي نيز هم اكنون به مرحله اي رسيده است كه در آن تخصص و فعاليت حرفه اي نياز مبرم به شمار آمده و نياز شديد به افراد مختصص و حرفه اي و سازماندهي منسجم و حساب شده شديدا احساس ميشود. در صورت وجود چنين افرادي علاوه بر اينكه بر سرعت مبارزات آذربايجانيان و ديگر توركان ايران افزوده خواهد شد ، در آينده نيز از انحرافات احتمالي كه ممكن است در حركت ملي آذربايجان جنوبي پيش آيد ممانعت به عمل خواهد آمد و فعالان حركت ملي خواهند توانست مردم را به مسير درست مبارزات ضد آپارتايد هدايت نموده و رهبري جريان مبارزه را بر عهده گرفته و از نفوذ عوامل اطلاعاتي و انحراف افكار عمومي جلوگيري به عمل آورند. از جمله عواملي كه به تربيت نيروهاي متخصص و حرفه اي مي انجامد ميتوان به موارد زير اشاره كرد : 1- تشكيل احزاب ، سازمان ها، گروهها و تيم هاي سياسي و فرهنگي به صورت مخفي و جذب نيروهاي مستعد و تربيت و پرورش آنان 2- بالا بردن قدرت اقتصادي و حمايت از فعالان حركت ملي من جمله فعالان حرفه اي 3- بالا بردن شبكه ي ارتباطاتي فعالان حركت ملي در سراسر دنيا و بالا بردن توانايي جابه جايي اطلاعات و نيرو 4- تعيين و تعريف اصول و مباني مبارزات خياباني و تشكيل تيم ها و گروههاي متخصص در مبارزات خياباني 5- بالا بردن دانش تئوري و تشكيل سري و مخفي كلاس هاي نظري و تئوري مرتبط با اصول و مباني حركت ملي آذربايجان جنوبي 6- بالا بردن دانش آكادميك و جذب و تربيت دانشجويان و نخبگان و سرمايه داران آذربايجاني 7- گسترش بازه ي سني فعالان حركت ملي آذربايجان جنوبي (از مدارس ابتدايي و راهنمايي تا مكانهاي اشتغال و شركت دادن گروههاي مختلف سني) جهت تربيت كادر متخصص و مبارز در حركت ملي آذربايجان جنوبي اولين گام مؤثر تشكيل احزاب ، سازمان ها، گروهها و تيم هاي سياسي و فرهنگي به صورت مخفي است. دليل مخفي بود اين تشكيلات لزوم حفظ امنيت و فعاليت مفيد و سود دهي بيشتر در بازه ي زماني كوتاه با صرف انرژي كمتر مي باشد. چنين گروهها و تشكيلاتي ميتوانند در شهرها و روستاهاي مختلف با تعداد افراد متغيير و متفاوت با توجه به ظرفيت شهر و توانايي فعالين شكل گرفته و بدون اينكه نام خاصي داشته باشند با انجام فعاليت هاي مفيد و سازنده علاوه بر ممانعت از انفعال برخي از فعالان به سازماندهي و پياده كردن برخي از فعاليت هاي در سطوح شهرها و روستاهاي مختلف ياري رسانند. تشكيل نشست هاي خصوصي در مكان هاي امن به بهانه هاي مختلف و مطرح كردن مسايل مرتبط با حركت ملي آذربايجان جنوبي ، عمق بخشيدن به مطالعه و بالا بردن دانش سياسي ، اجراي برخي از كارهاي گروهي چون تهيه ي نرم افزارهاي مختلف فرهنگي، سياسي و... يا منتشر كردن نشريات ديجيتالي ،فعاليت در فضاي مجازي، نوشتن كتاب و... و دهها فعاليت ديگر ميتواند نقطه ي آغازي براي فعاليت اين گروهها و سازمان ها باشد. از جمله مواردي كه اين گروهها و سازمان ها بايستي در نظر بگيرند لزوم حفظ امنيت و اطلاعات است كه براي دست يابي به اين هدف ابتدا بايستي فعالين با اصول و مباني حفاظت اطلاعات و امنيت آشنا شوند تا با صرف كمترين هزينه و انرژي بدون اينكه به خطر بيفتند به كار خود ادامه دهند. فعالين حركت ملي بايستي ابتكار عمل و هوشياري به خرج داده و با نفوذ و عضويت در تشكل هاي مختلف دولت چون بسيج ، انجمن اسلامي ، جامعه ي اسلامي، كلاس هاي قرآن ، گروههاي فرهنگي و اجتماعي موجود در جامعه علاوه بر ايجاد پوشش براي فعاليت هاي خود با نحوه ي كار اين تشكل ها و افكار آنان آشنا شده و به شناخت دقيق تر و صحيح تري از آنان دست يابند. لازم به ذكر است كه دست يابي به شناخت صحيح از چنين نهادهايي و آشنايي با افكار و اعمال آنان يكي از لازمه هاي دست يابي به اهداف حركت ملي است. فعالين حركت ملي بايستي توانايي بخش بندي شهر به مناطق مختلف ، تقسيم نيرو، تقسيم كار، شناسايي مراكز حساس چون مراكز راديو تلويزيون ، مزاكز نظامي و اطلاعاتي و.. داشته و بتوانند فعاليت هاي خود را با توجه به مناطق مختلف و شرايط مختلف سازماندهي نمايند. چنانچه چنين گروههاي بتوانند به درجه ي بالايي از تخصص و مهارت دست يابند در آن صورت ميتوانند عهده دار فعاليت در شهرهاي ديگر شوند، به عنوان مثال براي گمراه كردن نيروهاي اطلاعاتي و حفظ امنيت فعالان ميتوان از تخصص فعالان شهر مرند در تبريز استفاده كرد و فعالان تبريز در مراغه عهده دار مسئوليت هايي شوند بدين ترتيب فعالان حركت ملي خواهند توانست بر گستردگي و پيچيدگي مبارزات و در نهايت سردرگمي حاكميت بيفزايند. از جمله عوامل مهم ديگر كه امروزه شديدا احساس ميشود ضعف اقتصادي فعالان حركت ملي است. جهت دست يابي به قدرت اقتصادي دو راه پيش روي فعالان حركت ملي است : اولين راه جذب طبقه ي مرفه آذربايجان و همكاري و مشاركت آنان در بخش هاي مختلف حركت ملي است . فعالان حركت ملي ميتوانند با شناسايي افرادي كه از وضع اقتصادي خوبي برخوردارند و با صحبت كردن با آنان و بالا بردن آگاهي و شعور آنان رفته رفته اين افراد را جذب فعاليت هاي فرهنگي و سياسي كرده و از قدرت اقتصادي آنان در بخش هاي مختلف حركت ملي بهره برداري نمايند. آگاهي بخش به قشر مرفه جامعه ي آذربايجاني نياز به مدياها و رسانه هاي مختلفي دارد اما فعالان حركت ملي بايستي بكوشند تا در چنين شرايطي از حداقل امكانات حداكثر استفاده را نموده و با بالا بردن شعور و آگاهي طبقه ي مرفه آذربايجاني آنان را در پيوستن به صف مبارزات ملت آذربايجان ياري نمايند. دومين راه اين است كه فعالان حركت ملي خود به صورت جدي وارد فعاليت هاي اقتصادي شده و با پس انداز كردن پول خود و با صرفه جويي هاي لازم در زندگي شخصي اقدام به تشكيل گروههاي اقتصادي نموده و نيازهاي اقتصادي حركت ملي را در حد توان رفع نمايند. فعالان خارج از كشور كه داراي شرايط اقتصادي مناسب تري نسبت به فعالان داخل هستند بايستي در اين امر كوشاتر بوده و با همكاري هم در امر راه اندازي صندوق هاي حركت ملي گامهاي محكمي بردارند. مطمئنا با بالا رفتن قدرت اقتصادي فعالان حركت ملي خواهند توانست بر توليدات حركت ملي افزوده و با تامين مخارج زندگي برخي از فعالان حرفه اي و متخصص از تجربيات و تخصص هاي آنان در بخش هاي مختلف حركت ملي نهايت استفاده را نموده و حتي در صورت نياز برخي از فعالان داخل را كه داراي شرايط بدي هستند از نظر مالي حمايت نموده و يا اينكه از كشور خارج نموده و در خارج از كشور تحت پوشش و حمايت خود در آورند. با گسترش فعاليت ها، شبكه ي ارتباطي فعالان داخل و خارج نيز گسترده تر گشته و فعالان خواهند توانست ضمن حفظ امنيت و اطلاعات در مسايل مختلف با هم همكاري نموده و از تجربيات هم استفاده نمايند. گسترش ارتباطات در فضاي مجازي، راه اندازي سايت ها، كلوب ها ، وبلاگها و شبكه هاي مختلف راديويي و تلويزيوني همگي نياز به افراد متخصص دارد و در صورتي چنين اقداماتي امكان پذير خواهد بود كه فعالان ارتباطات فشرده و گسترده اي با هم داشته باشند. فعالان حركت ملي از هم اكنون بايد به فكر آينده بود و براي مبارزات خياباني كه ممكن است در آينده پيش آيد آماده باشند. فعالان حركت ملي براي آگاهي از مبارزات خياباني در تظاهرات ، درگيري ها و... لازم است كه جنبش هاي اجتماعي كشورهاي مختلف را مورد بحث و مطالعه قرارد داده و به دقت تحليل نمايند. اصول و مباني مبارزات خياباني ، به كار بردن شعارهاي مناسب در تظاهرات، ابتكار عمل در تظاهرات، سخنراني هاي مناسب ، چگونگي استفاده از پارچه نوشته ها و پلاكاردها، جمع آوري اخبار و اطلاعات در تظاهرات هاي خياباني و... همگي نياز به مطالعه و آموزش دارد و بدون شك گروهها و تيم هايي در مبارزات خياباني خواهند توانست مردم را ياري نمايند و بيشترين اثر بخشي را داشته باشند كه از تخصص كافي برخوردار باشند. بالا بردن دانش تئوري و تحليل اوضاع جهان به خصوص خاورميانه و ايران و كشورهاي همسايه ي ايران، مطالعه ي تاريخ كشورهاي استقلال يافته ، آشنايي با كشورهاي فدرال و... همگي از لازمه هاي حركت ملي است. راه اندازي كلاس ها ي مختلف به صورت سري و مخفي ، تشكيل تيم هاي مطالعاتي و تحقيقاتي ، نوشتن مقالات تئوريك و بحث در موارد مختلف مرتبط با حركت ملي آذربايجان جنوبي چون مطالعه مبارزات ضد آپارتايد در كشورهاي مختلف و... همگي بر تخصص و تجربه افراد افزوده و فعالان حركت ملي خواهند توانست با انتقال چنين اطلاعاتي به توده ي مردم آذربايجان راه را براي دست يابي به اهداف والاي حركت ملي هموار نمايند. نفوذ هر چه بيشتر گفتمان حركت ملي آذربايجان جنوبي در دانشگاههاي مختلف كشور در سالهاي اخير سبب شده تا رژيم آپارتايد به بهانه هاي مختلف از تحصيل برخي از فعالان در داخل كشور ممانعت به عمل آورده و مشكلاتي را براي آنان ايجاد نمايد، در چنين شرايطي بايستي فعالان خارج كشور به ياري فعالان داخل آمده و با محيا كردن شرايط تحصيل در خارج از كشور در حد توان بكوشند تا با راهنمايي هاي خود و با حمايت هاي مالي خود فعالاني را كه توانه ي ادامه تحصيل يا فعاليت در داخل را ندارند از كشور خارج نموده و زمينه را براي رشد و پرورش آنان در خارج از كشور فراهم نمايند. علاوه بر اين دانشجويان داخل و خارج كشور بايستي ارتباطات گسترده و پيچيده اي با هم داشته و در زمينه هاي مختلف از جمله خبر رساني با هم همكاري نمايند. دانشجويان داخل كشور بايستي در جذب دانشجويان تازه وارد به دانشگاه كوشا بوده و در تربيت و پرورش آنان از جان و دل بكوشند ، دانشجويان خارج از كشور نيز بايستي به عنوان مدياي آكادميك حركت ملي در خارج از كشور فعال بوده و صداي مبارزات ملت آذربايجان را در حد توان به گوش جهانيان برسانند. فعالان حركت ملي بايستي بكوشند تا جنبش دانشجويي آذربايجان در كنار جنبش دانش آموزي آذربايجان قرار گرفته و فضاي مبارزاتي را به مدارس ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان بكشانند. البته كه سطح مبارزه در مقاطع تحصيلي مختلف ميتواند متفاوت باشد اما مهم اين است كه يك دانش آموز ابتدايي هم بداند كه در تبعيض زندگي مكند و حقوق او ضايع شده است. مسلما فعالان جوان وظيفه ي سنگين تري در اين زمينه به عهده دارند چرا كه آنان پيوند دهنده ي رده هاي سني پايين و بالاي جامعه به هم هستند و بايستي بكوشند تا با ايجاد تعامل و هماهنگي با رده هاي سني مختلف آنان را به صفوف محكم و فشرده ي مبارزات ملت آذربايجان كشانده و در مراحل مختلف مبارزه پشتيبان و حامي آنان باشند. بدون شك دست يابي به مهارت و تخصص لازم در مبارزات اجتماعي و جنبش هاي ملي و مردمي زمان بر بوده و نياز به صرف وقت و پول دارد. با توجه به ميانگين سني و تاريخ مبارزات ملت آذربايجان ميتوان انتظار داشت كه حركت ملي آذربايجان جنوبي در پيمودن مراحل فوق نيز موفق عمل نموده و بتواند بر قدرت مبارزاتي خويش بيش از پيش افزوده و فضاي مبارزاتي را به تهران، پايتخت حاكميت كشانده و با آگاهي بخشي به آذربايجان و ديگر توركان استانهاي تهران ، قم ، مركزي و... آنان را به صف مبارزات ديگر استان هاي آذربايجان پيوند دهد. بيشترين ترس حاكميت در دو سال اخير به خصوص بعداز آمدن تيراختور به ليگ برتر مربوط به شهرهاي تهران، كرج ، قم و... مي باشد. چنانچه گفتمان حركت ملي بتواند در شهرهايي چون تهران ، كرج و قم در توده ملت نفوذ كافي نموده و به گفتمان غالب تبديل شود و مردم اين شهرها به درجه ي بالايي از شعور ملي و خودآگاهي دست يابند بايد در آينده منتظر برخي از امتياز دهي ها از سوي رژيم آپارتايد من جمله حق تحصيل به زبان مادري بود و مطمئنا اين كف مطالبات و خواسته هاي ملت آذربايجان است كه دست يابي به آن بسيار نزديك است. گله جك بيزيمدير